Resursi otvorenih podataka

Ovaj popis linkova okuplja na jednom mjestu službene i neslužbene izvore otvorenih podataka te prezentacijske i edukativne resurse o otvorenim podacima. Neke od ovih informacija izradile su udruge, civilna društa, akademici, aktivisti ili službenici tijela javne vlasti. Da biste ovdej dodali nove resurse, pratite ove korake.

Teme

 • Službene stranice tijela

  Službene stranice tijela

  Otvoreni podaci Središnjeg državnog ureda

  Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

  Dostupnost dokumentaciji omogućena je trajno, neograničeno i besplatno na portalu Ureda. Svojim radom Ured prinosi transparentnosti rada tijela javne vlasti i pruža veće mogućnosti informiranosti svim građanima.

  Pogledaj internetsku stranicu
 • Zakonodavni okvir

  Zakonodavni okvir

  Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

  Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

  Osigurava dostupnost javnih službenih dokumenata (međunarodnih ugovora, pravnih propisa, dokumenata i publikacija tijela javne vlasti) i informacija Republike Hrvatske radi informiranja i ponovne uporabe.

  Pogledaj internetsku stranicu
  Zakonodavni okvir

  Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) (NN 85/2010)

  Sabor Republike Hrvatske

  Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske obuhvaća Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 – pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001 – pročišćeni tekst, 55/2001 – ispravak) te Promjenu Ustava Republike Hrvatske objavljenu u Narodnim novinama broj 76/2010 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

  Pogledaj internetsku stranicu
  Zakonodavni okvir

  Obrasci - Povjerenik za informiraje

  Povjerenik za informiranje

  Obrasci za pokretanje drugostupanjskog postupka u predmetima prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, inspekcijski nadzor i nadzor nad provedbom zakona.

  Pogledaj internetsku stranicu
  Zakonodavni okvir

  Pravni okvir - Povjerenik za informiraje

  Povjerenik za informiranje

  Povjerenik za informiranje je neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.

  Pogledaj internetsku stranicu
  Zakonodavni okvir

  Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014)

  Povjerenik za informiranje

  Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

  Pogledaj internetsku stranicu
 • Standardi

 • Edukacija i trening

 • Pravo na informacije

  Pravo na informiranje, Građanska uključenost

  Imamo pravo znati

  Programiraj za Hrvatski, GONG

  Napravite i pretražite zahtjeve za pristup informacijama tijela javne vlasti. Imamo pravo znati omogućuje građanima transparentniji i lakši pristup informacijama tijela javne vlasti putem interneta - podnošenjem PPI zahteva za pristup informacijama elektronskom komunikacijom. Portal obaviještava korisnika o prispjelim odgovorima ili o prekoračenju rokova. Imamo pravo znati služi kao trajna arhiva svih zahtjeva za pristup informacijama koji su podneseni putem ove internetske stranice.

  Pogledaj link
 • Privatnost

 • Građanska uključenost

  Pravo na informiranje, Građanska uključenost

  Imamo pravo znati

  Programiraj za Hrvatski, GONG

  Napravite i pretražite zahtjeve za pristup informacijama tijela javne vlasti. Imamo pravo znati omogućuje građanima transparentniji i lakši pristup informacijama tijela javne vlasti putem interneta - podnošenjem PPI zahteva za pristup informacijama elektronskom komunikacijom. Portal obaviještava korisnika o prispjelim odgovorima ili o prekoračenju rokova. Imamo pravo znati služi kao trajna arhiva svih zahtjeva za pristup informacijama koji su podneseni putem ove internetske stranice.

  Pogledaj link
 • Javno zagovaranje