Resursi otvorenih podataka

Ovaj popis linkova okuplja na jednom mjestu službene i neslužbene izvore otvorenih podataka te prezentacijske i edukativne resurse o otvorenim podacima. Neke od ovih informacija izradile su udruge, civilna društa, akademici, aktivisti ili službenici tijela javne vlasti. Da biste ovdej dodali nove resurse, pratite ove korake.

Teme

 • Službene stranice tijela

  Službene stranice tijela

  Otvoreni podaci Središnjeg državnog ureda

  Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

  Dostupnost dokumentaciji omogućena je trajno, neograničeno i besplatno na portalu Ureda. Svojim radom Ured prinosi transparentnosti rada tijela javne vlasti i pruža veće mogućnosti informiranosti svim građanima.

  Pogledaj internetsku stranicu
 • Zakonodavni okvir

  Zakonodavni okvir

  Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014)

  Povjerenik za informiranje

  Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

  Pogledaj internetsku stranicu
  Zakonodavni okvir

  Obrasci - Povjerenik za informiraje

  Povjerenik za informiranje

  Obrasci za pokretanje drugostupanjskog postupka u predmetima prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, inspekcijski nadzor i nadzor nad provedbom zakona.

  Pogledaj internetsku stranicu
  Zakonodavni okvir

  Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

  Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

  Osigurava dostupnost javnih službenih dokumenata (međunarodnih ugovora, pravnih propisa, dokumenata i publikacija tijela javne vlasti) i informacija Republike Hrvatske radi informiranja i ponovne uporabe.

  Pogledaj internetsku stranicu
  Zakonodavni okvir

  Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) (NN 85/2010)

  Sabor Republike Hrvatske

  Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske obuhvaća Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 – pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001 – pročišćeni tekst, 55/2001 – ispravak) te Promjenu Ustava Republike Hrvatske objavljenu u Narodnim novinama broj 76/2010 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

  Pogledaj internetsku stranicu
  Zakonodavni okvir

  Pravni okvir - Povjerenik za informiraje

  Povjerenik za informiranje

  Povjerenik za informiranje je neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.

  Pogledaj internetsku stranicu
 • Standardi

 • Edukacija i trening

 • Pravo na informacije

  Pravo na informiranje, Građanska uključenost

  Imamo pravo znati

  Programiraj za Hrvatski, GONG

  Napravite i pretražite zahtjeve za pristup informacijama tijela javne vlasti. Imamo pravo znati omogućuje građanima transparentniji i lakši pristup informacijama tijela javne vlasti putem interneta - podnošenjem PPI zahteva za pristup informacijama elektronskom komunikacijom. Portal obaviještava korisnika o prispjelim odgovorima ili o prekoračenju rokova. Imamo pravo znati služi kao trajna arhiva svih zahtjeva za pristup informacijama koji su podneseni putem ove internetske stranice.

  Pogledaj link
 • Privatnost

 • Građanska uključenost

  Pravo na informiranje, Građanska uključenost

  Imamo pravo znati

  Programiraj za Hrvatski, GONG

  Napravite i pretražite zahtjeve za pristup informacijama tijela javne vlasti. Imamo pravo znati omogućuje građanima transparentniji i lakši pristup informacijama tijela javne vlasti putem interneta - podnošenjem PPI zahteva za pristup informacijama elektronskom komunikacijom. Portal obaviještava korisnika o prispjelim odgovorima ili o prekoračenju rokova. Imamo pravo znati služi kao trajna arhiva svih zahtjeva za pristup informacijama koji su podneseni putem ove internetske stranice.

  Pogledaj link
 • Javno zagovaranje