smjernice

Obveze tijela javne vlasti

Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje niz obveza tijelima javne vlasti, za čije nadzor je nadležan Povjerenik za informiranje, bilo putem provedbe inspekcijskog nadzora ili postupanja u žalbenom postupku.

Obveze tijela javne vlasti su sljedeće:

  • proaktivna objava informacija (čl.10.)
  • dostavljanje određenih dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske (čl.10.a) – za pojedine skupine tijela javne vlasti
  • savjetovanje s javnošću (čl.11.) – za pojedine skupine tijela
  • javnost rada (čl.12.)
  • određivanje službenika za informiranje (čl.13.)
  • vođenje službenog upisnika (čl.14.)
  • omogućavanje pristupa informacijama i ponovne uporabe informacija na zahtjev korisnika (čl.14.-34.)
  • suradnja s Povjerenikom za informiranje i izvještavanje o provedbi Zakona (čl.60.)

Sljedeće: Službenik za informiranje