smjernice

Naplata troškova

U području naknade troškova za ponovnu uporabu informacija uspostavljeno je nekoliko različitih pravila.

Prvo pravilo se odnosi na informacije koje su objavljene na internetskoj stranici tijela javne vlasti i te se informacije ne naplaćuju. Zakon potiče proaktivnu objavu informacija posebno informacija za ponovnu uporabu (koje su dakle u strojno čitljivom formatu), upravo kako bi korisnicima omogućio maksimalno ostvarivanje njihova prava i spriječio diskriminaciju. Stoga imajte na umu da je potrebno sve što je pravno moguće objaviti na internet stranici tijela, a ako zatim i povezati na portalu otvorenih podataka. Objavljene informacije, bez obzira jesu li objavljene na internetskoj stranici tijela javne vlasti ili na portalima otvorenih podataka, svaki korisnik može koristiti bez naplate, u skladu s objavljenim uvjetima.

Drugo pravilo koje se kod naknade troškova primjenjuje uključuje načelo marginalnih (graničnih) troškova, a odnosi se na slučaj kada se informacije traže temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija i kada tijelo javne vlasti može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove koji su nastali zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Treće pravilo se odnosi na naplatu informacija od strane tijela javne vlasti koje se financira iz vlastitih prihoda ili ako korisnik zahtjeva informacije putem kojih tijelo javne vlasti osigurava prihode kojima pokriva troškove njihovog prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave. To su slučajevi u kojima bi da nema naplate informacija dolazilo do onemogućavanja prikupljanja i izrade tih informacija. Drugim riječima, naplatno pružanje informacija je dio ciklusa kojim tijelo osigurava prikupljanje i obradu tih istih informacija. U tim slučajevima tijelo javne vlasti je dužno odrediti cjenik naknade za ponovnu uporabu informacija u skladu s objektivnim, transparentnim i povjerljivim kriterijima za izračun koje će utvrditi Vlada Republike Hrvatske Uredbom. Ustanovljeno je pravilo da ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren temeljem naknade troškova ne smije prelaziti troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja te je tijelo javne vlasti dužno revidirati način izračuna naknade troškova na godišnjoj razini.

Četvrto pravilo se odnosi na knjižnice, muzeje i arhive koji mogu pored stvarnih materijalnih troškova naplatiti i naknadu ponovne uporabe informacija u skladu s objektivnim, transparentnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova.

U Smjernicama o prioritetnim skupovima podataka, licencama i naplati troškova Europske komisije su detaljnije pojašnjeni određeni elementi za izračun troškova što može predstavljati tijelima javne vlasti okvir prilikom izračunavanja troškova. Zbog specifičnosti odredbi o naplati je izuzetno važno da su rješenja koja se donose povodom zahtjeva za ponovnu uporabu informacija podložna preispitivanju u žalbenom postupku od strane Povjerenika za informiranje.

Sljedeće: Proaktivna objava informacija