smjernice

Predgovor

Pristup informacijama temeljno je demokratsko načelo i pravo svih građana u suvremenim demokracijama, koje omogućuje razvoj transparentne i otvorene javne vlasti, jača odgovornost javnog sektora, potiče korisnički orijentirano djelovanje javne uprave, suzbija korupciju i povećava legitimitet institucija i povjerenje građana u vlast.

Službenici za informiranje u tijelima javne vlasti ključne su karike u ostvarivanju Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava građana na pristup informacijama. Osiguravajući provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama neposredno omogućuju građanima brz, jednostavan i lak pristup svim informacijama za koje postoji obveza objavljivanja odnosno pružanje na zahtjev, ponovnu uporabu informacija, provedbu savjetovanja s javnošću, kao i javnost sjednica tijela javne vlasti. Za isto su po Zakonu i odgovorni, zajedno sa čelnicima tijela.

Iz tih razloga, a vodeći se brojnim upitima, praksom i edukacijskim programima koje redovito provodimo za službenike za informiranje kako bismo osigurali primjenu Zakona i olakšali njihov rad, pripremili smo e-publikaciju Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama: Priručnik za službenika za informiranje u tijelima javne vlasti. Priručnik je namijenjen službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti kao praktična pomoć prilikom rješavanja zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te ispunjavanju ostalih obveza temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama.

Priručnik je nastao je u okviru projekta Izrada e-priručnika o pravu na pristup informacijama za službenike za informiranje, građane, medije i civilno društvo, uz potporu Britanskog veleposlanstva u Zagrebu, na čemu smo osobito zahvalni. Priručnik je ujedno sastavni dio napora koji se u okviru Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast 2014-2016 i Akcijskog plana 2015-2016 uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015-2020 ulažu u napredovanje postupanja tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj u smislu otvorenosti i transparentnosti, kao i edukaciji korisnika prava na pristup informacijama.

Nadamo se da će Vam Priručnik u svakodnevnom radu biti u pomoći u obavljanju Vaših zadaća.

Povjerenica za informiranje

Anamarija Musa

Ciljana publika

Ovaj priručnik namjenjen je za:

  • službenike za informiranje
  • ostale državne službenike

Zasluge i autorska prava

Autori

  • Dubravka Bevandić
  • Anamarija Musa

Izdavač

Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama: Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti, Zagreb, 2016.

Anamarija Musa, Povjerenik za informiranje

Ostale napomene

Publikacija je izrađena u okviru projekta Izrada e-priručnika o pravu na pristup informacijama za službenike za informiranje, građane, medije i civilno društvo uz potporu Britanskog veleposlanstva u Zagrebu.

Sljedeće: Obveze tijela javne vlasti