smjernice

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Sva tijela javne vlasti, dužna su surađivati s Povjerenikom za informiranje te su dužna Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, što je propisano člankom 60. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Povjerenik za informiranje do 31. prosinca tekuće godine određuje i na internetskim stanicama Povjerenika objavljuje sadržaj izvješća i način njegove dostave. Izvješće o provedbi Zakona dostavlja se putem aplikacije Pristupinfo, kojoj je pristup osiguran jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom. Aplikacija je dostupna na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje te istekom roka za dostvu izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama više nije moguće unositi izvješća. Međutim, pogodnost ove aplikacije je da tijela javne vlasti putem ove aplikacije tijekom godine mogu ažurirati i mijenjati podatke o svom tijelu ili službeniku za informiranje.

Povjerenik podnosi Hrvatskome saboru izvješće o provedbi ovoga Zakona najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Sastavni dio izvješća čine analiza i ocjena ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija u tijelima javne vlasti, podaci i analize o žalbenim predmetima, inspekcijskom nadzoru i počinjenim prekršajima zbog povrede prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te prijedlozi za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti. Potpunost i točnost informacija koje tijela javne vlasti dostavljaju u sklopu godišnjeg izvješćivanja od presudne je važnosti za ocjenu kvalitete provedbe Zakona.

Sljedeće: Prilozi