smjernice

Službenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama je posebno istaknuo ulogu službenika za informiranje u provedbi navedenog Zakona. Službenik za informiranje ključna je osoba u postupku ostvarivanju prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, putem rješavanja zahtjeva, proaktivne objave informacija i obavljanju drugih obveza iz Zakona o pravu na pristup informacijama, samostalno ili u suradnji s drugim zaposlenicima u tijelu javne vlasti.

U svrhu pravilne implementacije članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama povjerenica za informiranje izradila je uputu za provedbu navedenog članka koja se odnosi na način imenovanja službenika za informiranje, potrebnu stručnost i osposobljenost te dostavu podataka o službeniku za informiranje Povjereniku za informiranje, uz adekvatno obavještavanje javnosti. Uputa za provedbu članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama javno je dostupna na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje.

Od izuzetne je važnosti na internet stranici tijela javne vlasti u kategoriji pristupa informacijama objaviti ime i prezime te kontakt podatke službenika za informiranje (e-mail, telefon, faks).

Sljedeće: Propisi