vodic

Predgovor

Pristup informacijama temeljno je demokratsko načelo i pravo svih građana u suvremenim demokracijama, koje omogućuje razvoj transparentne i otvorene javne vlasti, jača odgovornost javnog sektora, potiče korisnički orijentirano djelovanje javne uprave, suzbija korupciju i povećava legitimitet institucija i povjerenje građana u vlast.

Kako bismo zajedno ostvarili navedene ciljeve, izradili smo e-knjižicu Ostvari svoje pravo na informaciju: Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama kako bismo Vam na jednostavan, pristupačan i temeljit način prikazali osnovne modalitete ostvarivanja Vašeg Ustavom zajamčenog prava.

U tom smislu ovaj Vodič neizostavan je dio efikasne implementacije Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) koji detaljno razrađuje načine ostvarivanja prava građana na informaciju javnog karaktera i obveze tijela u svrhu ostvarivanja transparentnog i otvorenog rada. Međutim, kao i svaki zakon, on je korisnicima često kompliciran i nejasan. Stoga, svjesni brojnih problema s kojima se korisnici prava na pristup informacijama susreću svakodnevno u pokušajima da ostvare pristup informaciji, dobiju informacije za ponovnu uporabu ili sudjeluju u savjetovanjima s javnošću, ovim tekstom želimo pozitivno utjecati na širenje znanja i svijesti o pravu na pristup informacijama i pomoći korisnicima s ciljem što efikasnijeg i učinkovitijeg ostvarivanja prava na pristup informacijama. Konačno, efikasno korištenje prava na pristup informacijama pretpostavlja spremnost i obvezu tijela javne vlasti da informaciju pruži, ali i sposobnost korisnika da tu informaciju na pravilan način zatraži teadekvatno zaštiti svoje pravo, djelujući tako preventivno na buduće slučajeve mogućeg kršenja prava građana od strane tijela javne vlasti.

Ovaj Vodič nastao je u okviru projekta Izrada e-priručnika o pravu na pristup informacijama za službenike za informiranje, građane, medije i civilno društvo, uz potporu Britanskog veleposlanstva u Zagrebu, na čemu smo osobito zahvalni. Vodič je ujedno sastavni dio napora koji se u okviru Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast 2014-2016 i Akcijskog plana 2015-2016 uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015-2020 ulažu u napredovanje postupanja tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj u smislu otvorenosti i transparentnosti, ali i edukacije korisnika - građana, udruga, medija i akademske zajednice o učinkovitom korištenju prava na pristup informacijama.

Nadamo se da će Vam ovaj Vodič pomoći da ostvarite svoje pravo na informaciju.

Povjerenica za informiranje

Anamarija Musa

Ciljana publika

Ovaj priručnik ima široku publiku. Namjenjen je:

  • za one koji nikada nisu čuli za otvorene podatke
  • za one koji žele pristupiti podacima
  • za državne službenike i aktiviste
  • za novinare i istraživače
  • za političare i programere

Ovaj priručnik pomoći će vam da saznate više o pravu na informiranje. Ako se susretnete s izrazom ili terminologijom koja vam je nepoznata, pogledajte pojmovnik i PIO (pitanja i odgovori) koji se nalaze na kraju ovog priručnika.

Zasluge i autorska prava

Autori

  • Anamarija Musa
  • Ina Volmut
  • Lucija Jadrijević
  • Dubravka Bevandić

Izdavač

Ostvari svoje pravo na informaciju: Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama, Zagreb, 2016.

Anamarija Musa, Povjerenik za informiranje

Ostale napomene

Publikacija je izrađena u okviru projekta Izrada e-priručnika o pravu na pristup informacijama za službenike za informiranje, građane, medije i civilno društvo uz potporu Britanskog veleposlanstva u Zagrebu.

Sljedeće: Pravo na pristup informacijama