vodic

Ostvarivanje prava na pristup informacijama - korak po korak

Korak 1: Je li informacija objavljena na internet stranici tijela javne vlasti?

 • informacija je objavljena: moje pravo na pristup informaciji je ostvareno!
 • informacija nije objavljena: trebam podnijeti zahtjev za pristup informacijama!

Korak 2: Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.

 • popunjavam zahtjev (tijelo javne vlasti, informacija, podnositelj) i šaljem ga poštom, e-poštom ili na drugi način (usmeno, telefonski; putem imamopravoznati.org)
 • zahtjev je ipak nepotpun i tijelo javne vlasti traži dopunu – dopunit ću zahtjev u roku od 5 dana (osim ako me tijelo traži da navedem svrhu za koju mi informacija treba ili preimenujem podnesak u zahtjev za pristup informacijama - u tom slučaju upozoravam tijelo da to nisam dužan učiniti i obraćam se Povjereniku)
 • tijelo ne posjeduje informaciju, ali zna koje tijelo je posjeduje – tijelo me obavještava u roku od 8 dana da ono ne posjeduje informaciju i da je zahtjev ustupilo drugom tijelu - nastavljam postupak pred drugim tijelom
 • tijelo me obavještava da je informacija javno objavljena, da sam informaciju već dobio, a nije prošlo 90 dana da se ne primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama, ili da se moj podnesak ne smatra zahtjevom za pristup informacijama – slažem se s tijelom i koristim javno objavljenu informaciju, ili čekam da protekne 90 dana, ili koristim druga pravna sredstva na koja me tijelo uputilo
 • ako se ne slažem s tijelom, mogu podnijeti prigovor čelniku tijela, a potom se žaliti Povjereniku za informiranje

Korak 3: Tijelo javne vlasti odlučuje o zahtjevu… Čekam informaciju.

 • tijelo odbacuje moj zahtjev jer nema informaciju niti zna gdje bi se mogla nalaziti – mogu se složiti s tijelom i/ili tražiti neku sličnu informaciju i/ili istražiti sam gdje bi informacija mogla biti te podnijeti novi zahtjev; smatram da je tijelo pogriješilo i mogu podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje (korak 4)
 • u roku od 15 dana tijelo javne vlasti mi šalje traženu informaciju - moj zahtjev je riješen pozitivno i dobio sam traženu informaciju!
 • u roku od 15 dana tijelo mi dostavlja rješenje kojim odbija moj zahtjev - mogu podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje (korak 4)
 • tijelo mi u roku od 8 dana šalje obavijest da će povrh 15 dana produžiti rok za dodatnih 15 dana iz zakonom propisanih razloga (npr. tražio sam velik broj informacija, informacije su razasute po podružnicama tijela javne vlasti ili mora provesti test razmjernosti i javnog interesa) – čekam istek roka
 • tijelo ne odgovara nakon proteka od 15 dana (a nije produžilo rok) niti nakon proteka 30 dana (ako je produžilo rok) od podnošenja urednog zahtjeva - mogu podnijeti žalbu zbog šutnje uprave (a mogu prethodno još jednom upozoriti tijelo na svoj zahtjev) (korak 4)
 • u roku od 15 odnosno 30 dana (ako je produžilo rok) tijelo je djelomično usvojilo moj zahtjev i dobio sam dio informacija - procijenit ću temeljem obrazloženja rješenja je li pristup ostalim informacijama opravdano uskraćen - ako smatram da su razlozi opravdani – zadovoljan sam što sam dobio informacije koje sam po zakonu mogao dobiti; ako pak smatram da nema opravdanja za uskratu, podnosim žalbu (korak 4)

Korak 4: Nezadovoljan sam rješenjem tijela javne vlasti.

 • rješenjem tijelo javne vlasti je odbilo moj zahtjev u cijelosti, djelomično ili uopće nije odgovorilo na moj zahtjev pa podnosim žalbu Povjereniku za informiranje u roku 15 dana (putem samog tijela javne vlasti) odnosno kad protekne rok za odlučivanje (u slučaju šutnje uprave)
 • Povjerenik je odbacio moju žalbu jer je nisam podnio u roku ili nema sve propisane dijelove – mogu pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH
 • Povjerenik je naložio tijelu javne vlasti da riješi moj zahtjev (ako se radilo o šutnji uprave) ili da ga ponovno riješi - čekam da tijelo riješi moj zahtjev i vraćam se na neki od prethodnih koraka pod 3
 • Povjerenik je sam riješio stvar i naložio tijelu javne vlasti da li da mi omogući pristup informacijama, jer je neopravdano uskratilo pristup - zadovoljan sam i moje pravo je ostvareno

Korak 5: Nezadovoljan sam odlukom Povjerenika za informiranje.

 • Povjerenik je stao na stranu tijela javne vlasti u cijelosti ili djelomično i smatra njegovo odbijanje ispravnim - mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu RH u roku od 30 dana
 • Povjerenik nije odlučio o mojoj žalbi (u roku 30 dana, odnosno 60 dana ako se radi o ograničenjima ili 90 dana ako se radi o klasificiranoj informaciji) - mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu RH (prethodno ću Povjerenika podsjetiti na svoju žalbu, osobito ako sam žalbu uputio neposredno Povjereniku, odnosno ako sam žalbu zbog šutnje tijela javne vlasti uputio putem tijela javne vlasti)

Korak 6: Pred Visokim upravnim sudom RH vodi se upravni spor kojeg sam pokrenuo protiv odluke Povjerenika.

 • Sud je roku od 90 dana odlučio da sam u pravu - postupak pred Povjerenikom se ponavlja, vraćam se na jedan od koraka pod 4, a možda i 3
 • Sud je potvrdio odluku Povjerenika - mogu se složiti da tijelo javne vlasti, Povjerenik i Sud misle drugačije od mene, a mogu se pod određenim uvjetima obratiti i Vrhovnom sudu

Sljedeće: Ponovna uporaba informacija