smjernice

Obrasci

Obrazac br. 1

Upisnik

Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Obrazac br. 2

Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac br. 3

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac br. 4

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac br. 5

Poziv za ispravak zahtjeva

Pravna osnova: članak 20. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama

Obrazac br. 6

Rješenje o odbacivanju zahtjeva - nepotpun ili nerazumljiv zahtjev

Pravna osnova: članak 20. stavak. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama

Obrazac br. 7

Ustupanje zahtjeva

Pravna osnova: članak 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrazac br. 8

Odluka o osnivanju radne grupe za provedbu testa razmjernosti i javnog interesa